Difference between revisions of "Verbpos"

From EDRDG Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
(13 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
 
If you think the expressions should NOT have a POS tag, e.g. because it is an idiomatic expression and never occurs in the inflected form, please write "NG" to the right of it.
 
If you think the expressions should NOT have a POS tag, e.g. because it is an idiomatic expression and never occurs in the inflected form, please write "NG" to the right of it.
  
==Batch 1==
+
Batches 1 - 4 have been applied [[User:JimBreen|JimBreen]] 23:31, 5 November 2010 (UTC)
  
  1382260 席に着く v5k
+
Batches 5 - 12 have been applied [[User:JimBreen|JimBreen]] 00:08, 6 November 2010 (UTC)
  1891910 民の声を聴く v5k
 
  1857270 有り難く頂く v5k
 
  1982990 コアを吐く v5k
 
  2211040 ゲロを吐く v5k
 
  1172440 嘘を吐く v5k
 
  1873790 煙を吐く v5k
 
  1324680 弱音を吐く v5k
 
  1858190 意見を吐く v5k
 
  2406640 身を粉にして働く v5k
 
  1494040 不都合を働く v5k
 
  1856210 悪事を働く v5k
 
  1358480 食指が動く v5k
 
  2389210 方程式を導く v5k
 
  2172210 盲人が盲人を導く v5k
 
  2103190 急所を突く v5k
 
  1866370 鐘を突く v5k
 
  1603430 頬杖を突く v5k
 
  2089730 底を突く v5k
 
  1445720 怒髪天を突く v5k
 
  2140440 意表を突く v5k
 
  1906680 歩を突く v5k
 
  2140180 かゆいところに手が届く v5k
 
  1891740 種を粗く播く v5k
 
  
==Batch 2==
+
Batches 13 - 20 have been applied [[User:JimBreen|JimBreen]] 03:46, 8 November 2010 (UTC)
 +
 
 +
Batches 21 - 28 have been applied [[User:JimBreen|JimBreen]] 02:08, 13 November 2010 (UTC)
  
  1912940 約束に背く v5k
+
Batches 29 - 36 have been applied [[User:JimBreen|JimBreen]] 11:20, 15 November 2010 (UTC)
  1904160 人たる道に背く v5k
 
  1864420 鏡を抜く v5k
 
  1256770 剣を抜く v5k
 
  1306480 刺を抜く v5k
 
  1327310 手を抜く v5k
 
  1889130 栓を抜く v5k
 
  2005940 一頭地を抜く v5k
 
  2126150 伝家の宝刀を抜く v5k
 
  2102070 生き馬の目を抜く v5k
 
  1863030 親に叛く v5k
 
  1861680 円を描く v5k
 
  1266910 弧を描く v5k
 
  1887350 図を描く v5k
 
  1853070 盛りが付く v5k
 
  1900490 根が付く v5k
 
  1404660 足が付く v5k
 
  1642410 虫が付く v5k
 
  1643070 肉が付く v5k
 
  2020190 箔が付く v5k
 
  1535640 目鼻が付く v5k
 
  1865640 片が付く v5k
 
  2086340 説明が付く v5k
 
  2104970 高く付く v5k
 
  1895560 敵に付く v5k
 
  1612380 がぶりと噛み付く v5k
 
  2108280 尻に敷く v5k
 
  
==Batch 3==
+
Batches 37 - 44 have been applied [[User:JimBreen|JimBreen]] 05:07, 23 November 2010 (UTC)
  
  1886430 陣を敷く v5k
+
Batches 45 - 52 have been applied (10 to go) [[User:JimBreen|JimBreen]] 06:08, 24 December 2010 (UTC)
  1906360 布団を敷く v5k
 
  1908180 法令を敷く v5k
 
  1313020 歯が浮く v5k
 
  1893710 宙に浮く v5k
 
  1864000 快方に赴く v5k
 
  1876060 香を焚く v5k
 
  1362580 ひたむきに聞く v5k
 
  1862700 音に聞く v5k
 
  2016430 お願いを聞く v5k
 
  2060050 うわさを聞く v5k
 
  2033700 言うことを聞く v5k
 
  1876050 香を聞く v5k
 
  1863060 親の言う事を聞く v5k
 
  1913340 屋根を伝わって歩く v5k
 
  1876630 腰を屈めて歩く v5k
 
  1433920 爪先で歩く v5k
 
  1860200 疑いを抱く v5k
 
  1917470 技を磨く v5k
 
  2096140 歯を磨く v5k
 
  1894180 智を磨く v5k
 
  2102290 腕を磨く v5k
 
  1641210 目が明く v5k
 
  2518000 埒が明く v5k
 
  1861440 絵の具を溶く v5k
 
  2125800 つぶしが利く v5k
 
  2028440 顔が利く v5k
 
  
==Batch 4==
+
Batches 53 - 62 have been applied (all done!) [[User:JimBreen|JimBreen]] 23:53, 14 February 2011 (UTC)
 
 
  1910740 耳が利く v5k
 
  2118980 目先が利く v5k
 
  1905520 夫婦の仲を裂く v5k
 
  1914690 羊毛を梳く v5k
 
  2081930 九仞の功を一簣に虧く v5k
 
  1909920 満足が行く v5k-s
 
  1285130 合点が行く v5k-s
 
  2203620 納得が行く v5k-s
 
  1905330 病気を押して行く v5k-s
 
  2037880 うまくやって行く v5k-s
 
  1315700 持って行く v5k-s
 
  2072400 テクシーで行く v5k-s
 
  1897830 停まらずに行く v5k-s
 
  1866980 狩りに行く v5k-s
 
  1909550 町へ行く v5k-s
 
  1440140 天馬空を行く v5k-s
 
  2102180 上を行く v5k-s
 
  2141030 悪事千里を行く v5k-s
 
  1915610 陸を行く v5k-s
 
  1911170 昔を懐かしむ v5m
 
  1861000 映画を楽しむ v5m
 
  1880270 仕事に勤しむ v5m
 
  2082250 餓えに苦しむ v5m
 
  1917240 別れを惜しむ v5m
 
  1884440 時間を惜しむ v5m
 
  1409170 体を惜しむ v5m
 
  1855870 労働を卑しむ v5m
 
 
 
==Batch 5==
 
 
 
  1894460 月を哀れむ v5m
 
  1453320 同病相憐れむ v5m
 
  1891140 卓を囲む v5m
 
  1266630 固唾を飲む v5m
 
  1917250 和歌を詠む v5m
 
  1896810 遠くに霞む v5m
 
  1914760 容を改む v5m
 
  2061130 ほぞを噛む v5m
 
  2103200 窮鼠猫を噛む v5m
 
  1903190 枚を含む v5m
 
  2103100 木によって魚を求む v5m
 
  2017610 木に縁って魚を求む v5m
 
  1859560 意を汲む v5m
 
  1881240 支払いを拒む v5m
 
  1900300 入場を拒む v5m
 
  1879760 雑誌に挟む v5m
 
  1348240 小耳に挟む v5m
 
  1876680 金を恵む v5m
 
  1313610 事を好む v5m
 
  2401800 英雄色を好む v5m
 
  1925740 歴史を刻む v5m
 
  1925730 時を刻む v5m
 
  1911750 銘を刻む v5m
 
  2025630 金を払い込む v5m
 
  2125740 尻を持ち込む v5m
 
  2084760 いたちの道を極め込む v5m
 
  1917280 我が身を恨む v5m
 
 
 
==Batch 6==
 
 
 
  1857800 行かずに済む v5m
 
  1916060 寮に住む v5m
 
  1897730 隣に住む v5m
 
  1642370 胸に畳む v5m
 
  1857750 家を畳む v5m
 
  1908220 俸を食む v5m
 
  1872180 口を慎む v5m
 
  1878840 酒を慎む v5m
 
  1853760 食が進む v5m
 
  1914270 緩やかに進む v5m
 
  1892250 大学へ進む v5m
 
  1881710 借金が嵩む v5m
 
  1457250 鳶が鷹を生む v5m
 
  2427230 キャリアを積む v5m
 
  2130870 四つに組む v5m
 
  1859100 糸を組む v5m
 
  1866010 活字を組む v5m
 
  1892740 団体を組む v5m
 
  1890870 隊を組む v5m
 
  1887790 成長を阻む v5m
 
  1910440 道を阻む v5m
 
  1908720 本に栞を挿む v5m
 
  1891260 戦いを挑む v5m
 
  2141260 石が流れて木の葉が沈む v5m
 
  1968690 マットに沈む v5m
 
  1906330 懐が痛む v5m
 
  2102600 溺れる者は藁をも掴む v5m
 
 
 
==Batch 7==
 
 
 
  2132840 証拠を掴む v5m
 
  1871780 空を掴む v5m
 
  1912070 芽を摘む v5m
 
  1883620 死を悼む v5m
 
  2227030 目を盗む v5m
 
  2510880 有利と踏む v5m
 
  2130940 どじを踏む v5m
 
  1859800 韻を踏む v5m
 
  1461300 二の足を踏む v5m
 
  2131030 轍を踏む v5m
 
  2131140 前車の轍を踏む v5m
 
  2131150 前轍を踏む v5m
 
  2102570 お百度を踏む v5m
 
  1852640 虎の尾を踏む v5m
 
  2006280 そらで読む v5m
 
  1863340 音で読む v5m
 
  1593810 さばを読む v5m
 
  1870380 経を読む v5m
 
  2125080 門前の小僧習わぬ経を読む v5m
 
  1904890 票を読む v5m
 
  1906690 譜を読む v5m
 
  1868230 楽譜を読む v5m
 
  1885940 条件を呑む v5m
 
  2118090 声を呑む v5m
 
  1899310 涙を呑む v5m
 
  1877190 子供を妊む v5m
 
 
 
==Batch 8==
 
 
 
  2086200 苦に病む v5m
 
  1911490 胸を病む v5m
 
  1880220 資源に富む v5m
 
  1853940 春秋に富む v5m
 
  1221030 機知に富む v5m
 
  1908810 本を編む v5m
 
  1884860 時代と共に歩む v5m
 
  1962360 オブラートに包む v5m
 
  1887560 成功を望む v5m
 
  1884880 自重を望む v5m
 
  1907350 平和を望む v5m
 
  2081700 隴を得て蜀を望む v5m
 
  2462250 もみ手で頼む v5m
 
  2125780 杖とも柱とも頼む v5m
 
  1863670 会合に臨む v5m
 
  2507030 法廷に臨む v5m
 
  1907660 勉強に励む v5m
 
  2183270 金に目が眩む v5m
 
  2152800 欲に目が眩む v5m
 
  1861330 枝を鋏む v5m
 
  2025640 畳の上で死ぬ v5n
 
  1907420 部屋を散らかす v5s
 
  2102970 金を寝かす v5s
 
  2102640 親風を吹かす v5s
 
  1868280 学問を生かす v5s
 
  1913530 闇を透かす v5s
 
  1870970 木を透かす v5s
 
 
 
==Batch 9==
 
 
 
  1867490 観衆を沸かす v5s
 
  1886200 情を明かす v5s
 
  1879080 砂糖を水に溶かす v5s
 
  2102770 顔を利かす v5s
 
  1866740 髪を梳かす v5s
 
  1872780 車を転がす v5s
 
  1909410 誠を尽くす v5s
 
  1886590 水力で電気を起こす v5s
 
  1329020 酒を過ごす v5s
 
  1912790 門戸を閉ざす v5s
 
  2103400 責任を持って果たす v5s
 
  1888330 責を果たす v5s
 
  2104370 責任を果たす v5s
 
  1873410 桂を落とす v5s
 
  1889860 速力を落とす v5s
 
  1907470 返事を延ばす v5s
 
  1902030 鳩を飛ばす v5s
 
  1880330 仕事を済ます v5s
 
  1905370 病人を励ます v5s
 
  1894100 貯金を殖やす v5s
 
  1865880 家畜を殖やす v5s
 
  1878830 酒を絶やす v5s
 
  1900540 鼠を絶やす v5s
 
  1860470 馬を肥やす v5s
 
  1861990 多くの金を費やす v5s
 
  2244220 足を滑らす v5s
 
  1882000 趣向を凝らす v5s
 
 
 
==Batch 10==
 
 
 
  2026020 蜘蛛の子を散らす v5s
 
  1912350 盲腸を散らす v5s
 
  2121910 顔に紅葉を散らす v5s
 
  1905180 美女を侍らす v5s
 
  1911900 飯を蒸らす v5s
 
  1914010 床に水を垂らす v5s
 
  1866730 髪を垂らす v5s
 
  2102270 鬱憤を晴らす v5s
 
  2105620 鬱憤晴らす v5s
 
  1907460 返事を遅らす v5s
 
  1913120 野菜を腐らす v5s
 
  1905070 非を鳴らす v5s
 
  1916310 鈴を鳴らす v5s
 
  1900370 荷を下ろす v5s
 
  1894080 貯金を下ろす v5s
 
  1878810 酒を酌み交わす v5s
 
  1890860 体を交わす v5s
 
  1486780 鼻を突き合わす v5s
 
  1871620 議論を戦わす v5s
 
  1904190 人手を煩わす v5s
 
  1911000 身を殺して仁を為す v5s
 
  1897240 都会に移す v5s
 
  1865490 風邪を移す v5s
 
  2419370 能有る鷹は爪を隠す v5s
 
  1882640 障子に影を映す v5s
 
  1864410 鏡に自分の姿を映す v5s
 
  1892630 駄目を押す v5s
 
 
 
==Batch 11==
 
 
 
  1883760 進軍の命令を下す v5s
 
  1866320 金を上手く回す v5s
 
  2128670 雰囲気を壊す v5s
 
  2372930 待ち行列から外す v5s
 
  1897770 戸の桟を外す v5s
 
  1887870 生徒を帰す v5s
 
  1863600 開業を許す v5s
 
  1865210 過失を許す v5s
 
  1887050 廃れた家を興す v5s
 
  1886340 地を均す v5s
 
  1864110 会を催す v5s
 
  1876190 小刀を以て殺す v5s
 
  1426750 虫を殺す v5s
 
  1890340 雑巾を刺す v5s
 
  1868240 学問に志す v5s
 
  1893940 頂上を目指す v5s
 
  1912170 面目を施す v5s
 
  1865500 風邪を治す v5s
 
  1864080 解を示す v5s
 
  1889100 専門家に質す v5s
 
  1880360 子細を質す v5s
 
  1860410 旨い法を考え出す v5s
 
  2033720 起き出す v5s
 
  2059910 身を乗り出す v5s
 
  1862720 音を出す v5s
 
  1912060 芽を出す v5s
 
  1880170 資金を出す v5s
 
 
 
==Batch 12==
 
 
 
  1538530 薮をつついて蛇を出す v5s
 
  2152860 藪をつついて蛇を出す v5s
 
  1906450 舟を出す v5s
 
  1884700 辞書を出す v5s
 
  1880790 舌を出す v5s
 
  2118320 尻尾を出す v5s
 
  1878380 財布を出す v5s
 
  1227420 久濶を叙す v5s
 
  1871320 議題に上す v5s
 
  1878800 酒を醸す v5s
 
  1896990 党勢を伸す v5s
 
  1900470 布を染料に浸す v5s
 
  1863900 会長に推す v5s
 
  1879710 財を成す v5s
 
  1861510 襟を正す v5s
 
  1908830 本を捜す v5s
 
  2102760 顔を貸す v5s
 
  1928830 茶を濁す v5s
 
  1877050 言葉を濁す v5s
 
  1886440 陣を立て直す v5s
 
  1906730 分に直す v5s
 
  1857170 誤りを直す v5s
 
  2102810 顔を直す v5s
 
  1871480 行儀を直す v5s
 
  2101400 財産を食い潰す v5s
 
  1908360 干し草を反す v5s
 
  2100380 過ちを犯す v5s
 
 
 
==Batch 13==
 
 
 
  1915260 喜びを顔に表す v5s
 
  2024450 軍配を返す v5s
 
  1860650 裏を返す v5s
 
  1911060 身を持ち崩す v5s
 
  2530660 足を崩す v5s
 
  1911030 身を翻す v5s
 
  2141270 石に漱ぎ流れに枕す v5s
 
  2284450 ウィンドウサイズを元に戻す v5s
 
  1889430 総会を流す v5s
 
  1880820 質草を流す v5s
 
  1681910 琴瑟相和す v5s
 
  1875540 項に分かつ v5t
 
  1897810 乏しきを分かつ v5t
 
  2078390 袂を分かつ v5t
 
  1853570 深窓に育つ v5t
 
  1255790 月日の経つ v5t
 
  2142010 口では大阪の城も建つ v5t
 
  1852770 己に克つ v5t
 
  2125410 座を取り持つ v5t
 
  2127580 間を持つ v5t
 
  1258980 肩を持つ v5t
 
  1858200 意見を持つ v5t
 
  2342120 右側への結合性を持つ v5t
 
  2104360 責任を持つ v5t
 
  1904900 費用を持つ v5t
 
  1643000 荷が勝つ v5t
 
  1865120 禍根を絶つ v5t
 
 
 
==Batch 14==
 
 
 
  1856860 跡を絶つ v5t
 
  1916800 連絡を絶つ v5t
 
  1876030 孔を穿つ v5t
 
  1905190 微に入り細を穿つ v5t
 
  2141070 雨垂れ石を穿つ v5t
 
  1895750 手付けを打つ v5t
 
  1401230 相づちを打つ v5t
 
  1905430 不意を打つ v5t
 
  1881280 芝居を打つ v5t
 
  2211580 胸を打つ v5t
 
  1902550 腹鼓を打つ v5t
 
  1878140 碁を打つ v5t
 
  1209300 栢手を打つ v5t
 
  1387850 先手を打つ v5t
 
  1896370 点を打つ v5t
 
  1865760 刀を打つ v5t
 
  2103180 休止符を打つ v5t
 
  1896580 電報を打つ v5t
 
  1913030 薬を打つ v5t
 
  2093680 待ちに待つ v5t
 
  2105830 楽しみに待つ v5t
 
  1868700 機が熟すのを待つ v5t
 
  1897280 時を待つ v5t
 
  2088230 人事を尽くして天命を待つ v5t
 
  1859040 逸を以て労を待つ v5t
 
  1905850 不遇を託つ v5t
 
  1904630 髀肉の嘆を託つ v5t
 
 
 
==Batch 15==
 
 
 
  1976490 快刀乱麻を断つ v5t
 
  2102380 江戸の敵を長崎で討つ v5t
 
  1895630 敵を討つ v5t
 
  1859230 命を保つ v5t
 
  1907340 平和を保つ v5t
 
  1897980 虎を野に放つ v5t
 
  1907840 芳香を放つ v5t
 
  2109080 角が立つ v5t
 
  1864200 顔が立つ v5t
 
  1624580 筆が立つ v5t
 
  2100950 波風が立つ v5t
 
  2063000 弁が立つ v5t
 
  1912200 面目が立つ v5t
 
  2105050 白羽の矢が立つ v5t
 
  2108270 腕が立つ v5t
 
  1907160 文を以て立つ v5t
 
  1904300 人の頭に立つ v5t
 
  2130800 夢枕に立つ v5t
 
  1537800 矢面に立つ v5t
 
  2126550 人目に立つ v5t
 
  1914630 用に立つ v5t
 
  2085730 身の毛が弥立つ v5t
 
  2438780 身の毛の弥立つ v5t
 
  1542830 夕立ちにあう v5u
 
  1547880 来客攻めにあう v5u
 
  2119890 割にあう v5u
 
  1604990 目にあう v5u
 
  1548870 落雷にあう v5u
 
 
 
==Batch 16==
 
 
 
  1342250 順にいう v5u
 
  2119230 人のことをいう v5u
 
  1864010 快方に向かう v5u
 
  1873950 健康を損なう v5u
 
  1861010 映画を見損なう v5u
 
  1863020 親に逆らう v5u
 
  2102620 お目玉を食らう v5u
 
  2102490 大目玉を食らう v5u
 
  1857880 勢いを振るう v5u
 
  2102450 大なたを振るう v5u
 
  1859580 威を振るう v5u
 
  1913570 槍を振るう v5u
 
  1860380 腕を振るう v5u
 
  1898480 読書の面白味を味わう v5u
 
  1886030 上手に扱う v5u
 
  1904520 人を公平に扱う v5u
 
  1890130 粗末に扱う v5u
 
  1868640 機械を扱う v5u
 
  1912810 問題を扱う v5u
 
  1871940 薬を扱う v5u
 
  1886790 隙を窺う v5u
 
  1910960 身を厭う v5u
 
  1867960 棺を掩う v5u
 
  2027870 希望に沿う v5u
 
  2006290 そらで歌う v5u
 
  1904230 人に会う v5u
 
  1895110 辛い目に会う v5u
 
 
 
==Batch 17==
 
 
 
  1890170 空を蓋う v5u
 
  1911500 胸を患う v5u
 
  1487780 筆を揮う v5u
 
  2028780 足元を掬う v5u
 
  2102300 うまい汁を吸う v5u
 
  1857040 甘い汁を吸う v5u
 
  1891810 煙草を吸う v5u
 
  1869940 急を救う v5u
 
  1863380 女に狂う v5u
 
  1911880 飯を喰う v5u
 
  1876170 木陰で憩う v5u
 
  1866700 神を敬う v5u
 
  1875090 交際を嫌う v5u
 
  1242620 金を遣う v5u
 
  1900380 人形を遣う v5u
 
  1893220 父親に代わって言う v5u
 
  2006270 そらで言う v5u
 
  2109130 せよと言う v5u
 
  2109140 しろと言う v5u
 
  2027250 がつんと言う v5u
 
  2215400 ように言う v5u
 
  1412940 大げさに言う v5u
 
  1504920 糞みそに言う v5u
 
  2159610 針ほどのことを棒ほどに言う v5u
 
  1405130 俗に言う v5u
 
  1449170 当世流に言う v5u
 
  2073090 四の五の言う v5u
 
 
 
==Batch 18==
 
 
 
  2151900 ずけずけ文句を言う v5u
 
  1858180 意見を言う v5u
 
  1360110 寝言を言う v5u
 
  2089540 お上手を言う v5u
 
  1864160 顧みて他を言う v5u
 
  2055990 二言三言言う v5u
 
  2015850 一言二言言う v5u
 
  2377180 転置を行う v5u
 
  1897460 徳を行う v5u
 
  2088100 性が合う v5u
 
  2139470 肌が合う v5u
 
  2087330 真実と向き合う v5u
 
  1866860 体に良く合う v5u
 
  2397000 切磋琢磨し合う v5u
 
  1853800 性に合う v5u
 
  1471570 馬の合う v5u
 
  1877720 ご意見を伺う v5u
 
  1868270 学問を活かして使う v5u
 
  2088790 あごで使う v5u
 
  1337990 出しに使う v5u
 
  2102590 おべっかを使う v5u
 
  2102150 居留守を使う v5u
 
  1885590 術を使う v5u
 
  1904550 人を使う v5u
 
  1860080 後ろめたく思う v5u
 
  2109850 善かれと思う v5u
 
  1910880 妙に思う v5u
 
 
 
==Batch 19==
 
 
 
  1904370 人の為を思う v5u
 
  2026690 意識を失う v5u
 
  1859500 色を失う v5u
 
  1915990 両親を失う v5u
 
  2085240 道を失う v5u
 
  1911740 明を失う v5u
 
  2102920 火中の栗を拾う v5u
 
  1858310 石を拾う v5u
 
  1468200 年を拾う v5u
 
  1892470 大統領の後を襲う v5u
 
  1883580 城を襲う v5u
 
  1922630 判決に従う v5u
 
  1887950 征服者に従う v5u
 
  1904350 人の成功を祝う v5u
 
  1890240 損失を償う v5u
 
  2013000 腹の中で笑う v5u
 
  1908260 朗らかに笑う v5u
 
  1901740 弾ける様に笑う v5u
 
  1981620 にんまり笑う v5u
 
  2168370 目くそ鼻くそを笑う v5u
 
  1633220 口を拭う v5u
 
  1256970 剣付くを食う v5u
 
  2118490 お預けを食う v5u
 
  2102410 置いてきぼりを食う v5u
 
  1391620 煽りを食う v5u
 
  2092650 総すかんを食う v5u
 
  2119910 割を食う v5u
 
 
 
==Batch 20==
 
 
 
  1914980 横綱を食う v5u
 
  2102550 同じ釜の飯を食う v5u
 
  1517520 泡を食う v5u
 
  2140210 一杯食う v5u
 
  1884020 神前に誓う v5u
 
  2236580 忠誠を誓う v5u
 
  1861370 閲を請う v5u
 
  1869670 寄付を請う v5u
 
  1911150 昔を想う v5u
 
  2537630 地を掃う v5u
 
  1876010 功を争う v5u
 
  1858840 一刻を争う v5u
 
  1913740 優勝を争う v5u
 
  1899670 難に遭う v5u
 
  1295120 災難に遭う v5u
 
  1885930 条件が揃う v5u
 
  2102500 お株を奪う v5u
 
  1888250 責任を担う v5u
 
  2130860 輿望を担う v5u
 
  1856880 後を弔う v5u
 
  2094320 菩提を弔う v5u
 
  1894010 調度が調う v5u
 
  1262890 幻を追う v5u
 
  2012020 足しげく通う v5u
 
  1895010 詰めて通う v5u
 
  1868350 学校へ通う v5u
 
  1900980 望みが適う v5u
 
 
 
==Batch 21==
 
 
 
  1908050 法に適う v5u
 
  2085710 理に適う v5u
 
  1863000 趣が添う v5u
 
  1903000 犯人を匿う v5u
 
  1855930 愛国心を培う v5u
 
  1913110 野菜を卸しで買う v5u
 
  1877400 込みで買う v5u
 
  1904290 怨みを買う v5u
 
  2119040 不興を買う v5u
 
  1574370 顰蹙を買う v5u
 
  1869060 傷を負う v5u
 
  1909210 舞を舞う v5u
 
  1864270 顔を覆う v5u
 
  1884740 事実を覆う v5u
 
  1894670 付けを払う v5u
 
  1893500 注意を払う v5u
 
  1866390 金を払う v5u
 
  2086500 鞘を払う v5u
 
  1867610 勘定を払う v5u
 
  1884730 事実を蔽う v5u
 
  1873500 欠陥を補う v5u
 
  1873640 欠を補う v5u
 
  1906110 不足を補う v5u
 
  1892190 短を補う v5u
 
  1876210 故郷を慕う v5u
 
  1388720 先例に倣う v5u
 
  1889380 前例に倣う v5u
 
 
 
==Batch 22==
 
 
 
  1869030 傷口を縫う v5u
 
  2114470 傷を縫う v5u
 
  2130980 路頭に迷う v5u
 
  2132030 道に迷う v5u
 
  1866100 鼎の軽重を問う v5u
 
  1884350 信を問う v5u
 
  1881260 芝居に誘う v5u
 
  1151370 悪の道へ誘う v5u
 
  1860180 謡を謡う v5u
 
  1885640 需要を賄う v5u
 
  1870990 奇を衒う v5u
 
  1904480 一人悦に入る v5r
 
  1916870 老境に入る v5r
 
  1910870 妙技神に入る v5r
 
  1869080 鬼籍に入る v5r
 
  1453650 堂に入る v5r
 
  1857160 誤りに陥る v5r
 
  1856940 穴に陥る v5r
 
  1894940 罪に陥る v5r
 
  1318500 自縄自縛に陥る v5r
 
  1905030 日を限る v5r
 
  2092850 親の脛を齧る v5r
 
  1900460 布を截る v5r
 
  1861310 枝を剪る v5r
 
  1870940 木を伐る v5r
 
  1864750 角に切る v5r
 
 
 
==Batch 23==
 
 
 
  1892320 大根を繊に切る v5r
 
  2319630 パーティションを切る v5r
 
  1861690 縁を切る v5r
 
  1872880 句を切る v5r
 
  1443230 電源を切る v5r
 
  2127990 十字を切る v5r
 
  1327280 手を切る v5r
 
  1884340 芯を切る v5r
 
  2532410 舵を切る v5r
 
  2024370 手刀を切る v5r
 
  1909970 見得を切る v5r
 
  2102480 大見得を切る v5r
 
  1899370 波を切る v5r
 
  2019240 髪を切る v5r
 
  1869270 切符を切る v5r
 
  1905560 封を切る v5r
 
  1443850 電話を切る v5r
 
  2078940 啖呵を切る v5r
 
  1875300 光線を遮る v5r
 
  1910430 道を遮る v5r
 
  1902100 話を遮る v5r
 
  2110580 知る人ぞ知る v5r
 
  2140650 衣食足りて礼節を知る v5r
 
  1899610 南海に散る v5r
 
  2117950 手に汗を握る v5r
 
  1366460 人の金玉を握る v5r
 
  1326000 主導権を握る v5r
 
 
 
==Batch 24==
 
 
 
  1882930 勝敗の鍵を握る v5r
 
  1886980 寿司を握る v5r
 
  1874200 権力を握る v5r
 
  2141550 赤子の手を捻る v5r
 
  2141555 赤子の腕を捻る v5r
 
  1857310 歩く代わりに走る v5r
 
  2139870 柝が入る v5r
 
  1327220 手に入る v5r
 
  1866210 金が手に入る v5r
 
  1889010 選に入る v5r
 
  1898790 仲に入る v5r
 
  1236510 強盗に入る v5r
 
  1002600 お風呂に入る v5r
 
  2069290 ぎゃふんと参る v5r
 
  1890590 大衆に阿る v5r
 
  1889770 想を練る v5r
 
  1906990 武を練る v5r
 
  1907150 文を練る v5r
 
  1857680 家に還る v5r
 
  1894780 土に帰る v5r
 
  1640380 口が滑る v5r
 
  1889310 喘息が起こる v5r
 
  2266170 時起こる v5r
 
 
 
==Batch 25==
 
 
 
  1922910 アールをとる v5r
 
  2351460 極限をとる v5r
 
  1633710 調子をとる v5r
 
  2372730 対数をとる v5r
 
  1554390 涼をとる v5r
 
  2423650 記憶をたどる v5r
 
  1574810 鮹壷にこもる v5r
 
  1883340 書斎に籠もる v5r
 
  1906160 不注意による v5r
 
  2262270 如何による v5r
 
  1355830 場合による v5r
 
  1535410 目撃者による v5r
 
  1917320 脇による v5r
 
  1009660 に依る v5r
 
  1356720 状況に依る v5r
 
  1468080 年が寄る v5r
 
  1883610 皺が寄る v5r
 
  1865850 傍らに寄る v5r
 
  2144050 秋の鹿は笛に寄る v5r
 
  2060760 幸あれと祈る v5r
 
  1896190 天険に拠る v5r
 
  2168840 お釜を掘る v5r
 
  1876070 巧を誇る v5r
 
  1855750 身を護る v5r
 
  1871630 議論を要点だけに絞る v5r
 
  1861270 液を絞る v5r
 
  1890350 雑巾を絞る v5r
 
 
 
==Batch 26==
 
 
 
  1420540 知恵を絞る v5r
 
  1905830 袋の口を絞る v5r
 
  1470540 脳味噌を絞る v5r
 
  1906930 葡萄からワインを採る v5r
 
  1873650 決を採る v5r
 
  1879370 山菜を採る v5r
 
  1884040 新卒者を採る v5r
 
  1866480 可否を採る v5r
 
  1883150 食が細る v5r
 
  1910020 身が細る v5r
 
  1884250 新聞に載る v5r
 
  2416890 疑問が残る v5r
 
  1876250 国政を司る v5r
 
  1909640 政を執る v5r
 
  1865670 固く自説を執る v5r
 
  1906270 筆を執る v5r
 
  1885180 事務を執る v5r
 
  2089280 手玉に取る v5r
 
  1903450 控えを取る v5r
 
  1856640 当たりを取る v5r
 
  1269390 後れを取る v5r
 
  1861190 鋭を取る v5r
 
  2157230 機会を取る v5r
 
  1856010 間を取る v5r
 
  1909750 豆の筋を取る v5r
 
  1859030 詐って金を取る v5r
 
  1886460 水泳で金を取る v5r
 
  2069080 大事を取る v5r
 
  2217080 名を捨てて実を取る v5r
 
  1881650 尺を取る v5r
 
 
 
==Batch 27==
 
 
 
  1387840 先手を取る v5r
 
  1903240 場所を取る v5r
 
  2420960 賞を取る v5r
 
  1883600 城を取る v5r
 
  1903270 場を取る v5r
 
  1893910 朝食を取る v5r
 
  2125690 死に水を取る v5r
 
  1586280 挙げ足を取る v5r
 
  2102840 舵を取る v5r
 
  1852390 暖を取る v5r
 
  1892850 段を取る v5r
 
  1423330 中を取る v5r
 
  1909930 満点を取る v5r
 
  2102670 音頭を取る v5r
 
  1888240 責任を取る v5r
 
  1901390 敗を取る v5r
 
  1883240 食費を取る v5r
 
  2179650 切符を取る v5r
 
  1859340 意味を取る v5r
 
  1910810 脈を取る v5r
 
  1912230 面を取る v5r
 
  2100790 予約を取る v5r
 
  1916810 連絡を取る v5r
 
  2102340 裏を取る v5r
 
  1916120 涼を取る v5r
 
  1864870 格を守る v5r
 
  1874680 言を守る v5r
 
 
 
==Batch 28==
 
 
 
  1910070 操を守る v5r
 
  2100680 約束を守る v5r
 
  1908230 法を守る v5r
 
  1916370 塁を守る v5r
 
  1872600 位が昇る v5r
 
  1860830 噂に上る v5r
 
  1871350 議に上る v5r
 
  2237230 船頭多くして船山に上る v5r
 
  1887850 征途に上る v5r
 
  1863880 階段を上る v5r
 
  1311770 脂が乗る v5r
 
  2069630 甘口に乗る v5r
 
  1896490 電車に乗る v5r
 
  2082890 手に乗る v5r
 
  1906430 船に乗る v5r
 
  1906550 踏み台に乗る v5r
 
  1853990 相談に乗る v5r
 
  2087220 波に乗る v5r
 
  1860440 馬に乗る v5r
 
  1865430 風に乗る v5r
 
  1240560 玉の輿に乗る v5r
 
  1873380 計略に乗る v5r
 
  1909140 盆に胡桃を盛る v5r
 
  1898530 毒を盛る v5r
 
  1902070 話の腰を折る v5r
 
  1486770 鼻を折る v5r
 
  1906260 筆を折る v5r
 
 
 
==Batch 29==
 
 
 
  1152490 悪癖が直る v5r
 
  1908780 本物で通る v5r
 
  1892790 壇に登る v5r
 
  1535210 目を三角にして怒る v5r
 
  1911200 向きに成って怒る v5r
 
  1884820 時世を憤る v5r
 
  1878480 魚を捕る v5r
 
  1869650 寄付金を募る v5r
 
  1917570 輪になって踊る v5r
 
  1909790 円く輪になって踊る v5r
 
  2516900 陰に籠る v5r
 
  1864100 快を貪る v5r
 
  2103090 木で鼻をくくる v5r
 
  2102980 仮面をかぶる v5r
 
  1871010 木を揺すぶる v5r
 
  1864400 鏡に映る v5r
 
  1890990 高を括る v5r
 
  1872460 首を括る v5r
 
  1857070 雨戸を繰る v5r
 
  1884690 辞書を繰る v5r
 
  1914160 指で日を繰る v5r
 
  2129270 尻を捲る v5r
 
  1889960 祖先の霊を祭る v5r
 
  2125710 しなを作る v5r
 
  1914300 良い習慣を作る v5r
 
  1872890 句を作る v5r
 
  1883640 詩を作る v5r
 
 
 
==Batch 30==
 
 
 
 
 
  1878890 刺身を作る v5r
 
  1872540 組を作る v5r
 
  1901790 畑を作る v5r
 
  1903250 閥を作る v5r
 
  1916600 列を作る v5r
 
  1915010 予算を削る v5r
 
  1884080 身代を擦る v5r
 
  1876780 答えを渋る v5r
 
  1877950 後日に譲る v5r
 
  1913080 役を割り振る v5r
 
  1896090 手を振る v5r
 
  1868180 学者振る v5r
 
  1896270 天地を創る v5r
 
  1891120 巧みに操る v5r
 
  1861060 英語を操る v5r
 
  1888630 世論を操る v5r
 
  1900770 懇ろに葬る v5r
 
  2089180 闇から闇に葬る v5r
 
  2436050 生活を送る v5r
 
  1911440 空しく日を送る v5r
 
  1880350 死後に位を贈る v5r
 
  1883850 新語を造る v5r
 
  1906460 船を造る v5r
 
  2085260 道を探る v5r
 
  1977140 海老で鯛を釣る v5r
 
  1859520 色を塗る v5r
 
 
 
==Batch 31==
 
 
 
  1864210 顔に泥を塗る v5r
 
  1860350 腕が鈍る v5r
 
  1864120 戒を破る v5r
 
  1871650 義を破る v5r
 
  1895580 敵の堅を破る v5r
 
  1898120 戸を破る v5r
 
  1877920 獄を破る v5r
 
  1866760 紙を破る v5r
 
  1223030 規則を破る v5r
 
  2100690 約束を破る v5r
 
  1895660 敵を破る v5r
 
  1870910 記録を破る v5r
 
  2100700 約束破る v5r
 
  1912590 元を切って売る v5r
 
  2102680 恩を売る v5r
 
  2102750 顔を売る v5r
 
  1872380 国を売る v5r
 
  1902720 春を売る v5r
 
  1899570 名を売る v5r
 
  1863300 恩恵を被る v5r
 
  1436920 泥を被る v5r
 
  2275680 猫を被る v5r
 
  1876220 国王に書を奉る v5r
 
  1900440 幣を奉る v5r
 
  2256000 足が攣る v5r
 
  2006850 思うつぼにはまる v5r
 
  1900060 日光に温まる v5r
 
 
 
==Batch 32==
 
 
 
  1468320 年改まる v5r
 
  2438830 鼻が詰まる v5r
 
  1907490 返答に詰まる v5r
 
  1640270 言葉に詰まる v5r
 
  1869510 気の詰まる v5r
 
  1866840 体が休まる v5r
 
  1910370 道が窮まる v5r
 
  1914150 指がドアに挟まる v5r
 
  1868830 危険極まる v5r
 
  1172000 雨降って地固まる v5r
 
  1872420 首が絞まる v5r
 
  1893040 血が止まる v5r
 
  1861230 駅に止まる v5r
 
  1477030 八方丸く治まる v5r
 
  1857220 争いが収まる v5r
 
  2153080 元の鞘に収まる v5r
 
  1901620 箱に収まる v5r
 
  1856280 朱に染まる v5r
 
  1895130 吊り革に掴まる v5r
 
  1868200 学長に納まる v5r
 
  1910510 港に泊まる v5r
 
  1902130 花で埋まる v5r
 
  1857700 家に留まる v5r
 
  1869400 木に留まる v5r
 
  1856950 穴に嵌まる v5r
 
  2037890 旨くやる v5r
 
  1876670 乞食に金を呉れてやる v5r
 
  1379830 盛大にやる v5r
 
  1894380 使いをやる v5r
 
  1011410 へまをやる v5r
 
 
 
==Batch 33==
 
 
 
  1436600 締め括りをやる v5r
 
  1535190 目をやる v5r
 
  1856740 暑さが加わる v5r
 
  1863590 会議に加わる v5r
 
  1863370 女と交わる v5r
 
  1861380 謁を賜わる v5r
 
  1911600 名実共に備わる v5r
 
  1887450 姓が変わる v5r
 
  1892240 代が変わる v5r
 
  1856600 新しい家に変わる v5r
 
  1916990 老を労わる v5r
 
  1863130 泳げる様に為る v5r
 
  1862180 丘を下る v5r
 
  1855140 酔いが回る v5r
 
  2125820 手が後ろに回る v5r
 
  1902950 反対に回る v5r
 
  2107890 縫い代を割る v5r
 
  1914680 羊毛を刈る v5r
 
  1896820 遠くに去る v5r
 
  1901510 掃き溜めを漁る v5r
 
  1872340 国の将来を計る v5r
 
  2551680 水を遣る v5r
 
  1883970 真実を語る v5r
 
  1859970 受けを誤る v5r
 
  1904490 人を誤る v5r
 
  2203030 ピカッと光る v5r
 
  1887400 生活に困る v5r
 
  1928820 後釜に座る v5r
 
  1883990 信じるに至る v5r
 
 
 
==Batch 34==
 
 
 
  2108050 死に至る v5r
 
  1892380 大事に至る v5r
 
  1857650 委員会に諮る v5r
 
  1887130 全てに於て勝る v5r
 
  2122620 聞きしに勝る v5r
 
  1636430 体に障る v5r
 
  1906670 風呂の湯に浸る v5r
 
  1875620 幸福に浸る v5r
 
  1874760 公益を図る v5r
 
  1889530 相互理解を図る v5r
 
  1907690 便宜を図る v5r
 
  1857480 安全を図る v5r
 
  1907710 便を図る v5r
 
  1538550 薮蛇に成る v5r
 
  1535110 目が点に成る v5r
 
  1912650 物に成る v5r
 
  2039140 為せば成る v5r
 
  1887010 鈴生りに生る v5r
 
  1904830 標高を測る v5r
 
  1893470 注意を怠る v5r
 
  2080060 体よく断る v5r
 
  1912290 申し出を断る v5r
 
  2119830 足を引っ張る v5r
 
  1909980 見栄を張る v5r
 
  2141290 石橋を叩いて渡る v5r
 
  1904170 人手に渡る v5r
 
  2102060 あぶない橋を渡る v5r
 
 
 
==Batch 35==
 
 
 
  2102420 負うた子に教えられて浅瀬を渡る v5r
 
  2187760 犬も歩けば棒に当る v5r
 
  1912390 目的地に到る v5r
 
  2423690 目を配る v5r
 
  1363320 真に迫る v5r
 
  1641340 命旦夕に迫る v5r
 
  1884660 辞職を迫る v5r
 
  1313060 歯を食い縛る v5r
 
  1857470 暗殺を謀る v5r
 
  2079560 腕が鳴る v5r
 
  1897060 投に優る v5r
 
  1309490 思案に余る v5r
 
  1895820 手に余る v5r
 
  1535150 目に余る v5r
 
  1369430 人目に余る v5r
 
  1882770 招待に与る v5r
 
  1889620 相談に与る v5r
 
  2518500 よって来る v5r
 
  2152700 笑う門には福来る v5r
 
  1886690 数キロに亘る v5r
 
  1858080 幾年にも亘る v5r
 
  1883120 賞を授かる v5r
 
  1914130 湯に漬かる v5r
 
  2136825 話が分かる v5r
 
  2141540 風が吹けば桶屋が儲かる v5r
 
  2130950 留守を預かる v5r
 
  2539890 したがる v5r
 
 
 
==Batch 36==
 
 
 
  1869990 恐悦がる v5r
 
  1208930 株が下がる v5r
 
  1973260 縁に繋がる v5r
 
  1880190 試験で上がる v5r
 
  1858650 一番で上がる v5r
 
  1904610 火に当たる v5r
 
  1885260 弱を以て強に当たる v5r
 
  1870460 局に当たる v5r
 
  1874990 攻撃の衝に当たる v5r
 
  1855380 図に当たる v5r
 
  1370450 図星に当たる v5r
 
  1900410 任に当たる v5r
 
  1903330 番に当たる v5r
 
  1865420 風に当たる v5r
 
  1905910 不幸が重なる v5r
 
  1873780 煙になる v5r
 
  1898920 永のお暇になる v5r
 
  1184590 下火になる v5r
 
  1201870 灰になる v5r
 
  1176440 延期になる v5r
 
  2426820 自棄になる v5r
 
  1878500 逆になる v5r
 
  1244380 苦になる v5r
 
  1914200 弓形になる v5r
 
  1863430 女の姿になる v5r
 
  2117360 いい子になる v5r
 
  1004590 事になる v5r
 
  1872610 暗い気持になる v5r
 
  2121900 お留守になる v5r
 
  2540800 負け投手になる v5r
 
 
 
==Batch 37==
 
 
 
  2540820 勝ち投手になる v5r
 
  1640370 首になる v5r
 
  1410130 対象になる v5r
 
  1290960 左前になる v5r
 
  1163780 一人前になる v5r
 
  1633600 組になる v5r
 
  1889660 僧になる v5r
 
  1894280 対になる v5r
 
  2389230 飽和状態になる v5r
 
  2151370 話題になる v5r
 
  1897420 得になる v5r
 
  1889190 絶版になる v5r
 
  2131940 下敷になる v5r
 
  1877200 粉粉になる v5r
 
  1509360 癖になる v5r
 
  1640610 薬になる v5r
 
  1545800 様になる v5r
 
  1547610 裸になる v5r
 
  1216780 丸裸になる v5r
 
  1905220 美貌の虜になる v5r
 
  1374310 世話になる v5r
 
  1875140 皇室の血を引いている v1
 
  1855510 風邪を引いている v1
 
  1856910 穴が開いている v1
 
  1898930 名が響いている v1
 
  1870130 向いている v1
 
  1894260 付いている v1
 
 
 
==Batch 38==
 
 
 
  1894060 帳面に付いている v1
 
  2542380 の背中は既に見えている v1
 
  2420890 舌が肥えている v1
 
  1862470 遅くまで起きている v1
 
  1887330 図抜けている v1
 
  1915150 読み付けている v1
 
  1869800 汲々としている v1
 
  2017750 元気はつらつとしている v1
 
  1868160 学者然としている v1
 
  2215340 ことにしている v1
 
  2436020 イライラしている v1
 
  1888320 席を外している v1
 
  2354400 故障している v1
 
  2160970 血が繋がっている v1
 
  2215350 ことになっている v1
 
  1866160 金縛りになっている v1
 
  1871820 釘で留まっている v1
 
  1891800 煙草の煙が籠もっている v1
 
  1865400 風邪で臥っている v1
 
  1891660 棚の上に載っている v1
 
  1910660 実っている v1
 
  1859460 厭に振っている v1
 
  1905750 服装が整っている v1
 
  2541180 肌で知っている v1
 
  1891640 掌を指す様に知っている v1
 
  2112290 欲の皮が突っ張っている v1
 
  1883710 芯が腐っている v1
 
  1877580 昏々と眠っている v1
 
  1898810 半ば眠っている v1
 
  1857260 有り余っている v1
 
  1892920 誓いを立てている v1
 
  1869170 気違い染みている v1
 
  1895000 詰めている v1
 
  1885850 錠が下りている v1
 
  2552320 解明されている v1
 
  2026760 強いられている v1
 
  1890960 高が知れている v1
 
  1863730 会社に出ている v1
 
  1910910 妙を得ている v1
 
 
 
==Batch 39==
 
 
 
  1914770 要を得ている v1
 
  2087010 簡にして要を得ている v1
 
  2004350 要領を得ている v1
 
  1901400 肺を病んでいる v1
 
  2064540 ざらにいる v1
 
  1858910 一矢を報いる v1
 
  1905000 広く用いる v1
 
  1862950 重く用いる v1
 
  2056330 耳に胼胝ができる v1
 
  1633390 取り外しのできる v1
 
  1885570 術が尽きる v1
 
  1887460 精が尽きる v1
 
  2119120 愛想が尽きる v1
 
  2129340 冥利が尽きる v1
 
  2129330 冥利に尽きる v1
 
  1858710 一塁に生きる v1
 
  2151400 今を生きる v1
 
  1864040 快楽に飽きる v1
 
  2134400 口が過ぎる v1
 
  1886080 冗談が過ぎる v1
 
  1890080 粗に過ぎる v1
 
  1910080 短過ぎる v1
 
  1871640 義を重んじる v1
 
  1874340 劇を演じる v1
 
  1892980 力に力で応じる v1
 
  1912580 求めに応じる v1
 
  1903590 引け目を感じる v1
 
 
 
==Batch 40==
 
 
 
  1882120 手段を講じる v1
 
  1865170 家財を散じる v1
 
  1869380 機に乗じる v1
 
  1904390 人の無知に乗じる v1
 
  1900740 根を生じる v1
 
  1883630 刺を通じる v1
 
  2120060 慇懃を通じる v1
 
  1914790 良かれと念じる v1
 
  1870370 経を念じる v1
 
  1903920 必勝を念じる v1
 
  1909370 幕を閉じる v1
 
  1876880 国旗を奉じる v1
 
  1884030 神前に舞を奉じる v1
 
  1911760 命を奉じる v1
 
  1877530 声高に論じる v1
 
  1898420 同列に論じる v1
 
  1907050 文学を論じる v1
 
  2065100 目からウロコが落ちる v1
 
  2122120 語るに落ちる v1
 
  1904380 人の手に落ちる v1
 
  2119100 理に落ちる v1
 
  1177410 猿も木から落ちる v1
 
  2125360 尺が伸びる v1
 
  1874230 剣を帯びる v1
 
  1897220 刀を帯びる v1
 
  1881480 使命を帯びる v1
 
  1967600 フットライトを浴びる v1
 
 
 
==Batch 41==
 
 
 
  1874180 権力に媚びる v1
 
  1895260 抵抗を試みる v1
 
  1885070 自分の行いを省みる v1
 
  2419280 日に三度吾が身を省みる v1
 
  1975510 荷が下りる v1
 
  2119420 肩の荷が下りる v1
 
  1640940 幕が下りる v1
 
  1878520 坂を下りる v1
 
  2063940 清水の舞台から飛び降りる v1
 
  1896140 天から降りる v1
 
  2024480 胸を借りる v1
 
  1876960 事が足りる v1
 
  1902280 花を観る v1
 
  2402000 正直者が馬鹿を見る v1
 
  1852740 恩に着る v1
 
  2122080 笠に着る v1
 
  1893230 父親の威光を笠に着る v1
 
  1860540 裏表に着る v1
 
  1894980 罪を着る v1
 
  1910130 水に映じる v1
 
  1869730 肝に銘じる v1
 
  2256640 使用出来る v1
 
  1910820 脈を診る v1
 
  1882450 証拠を押さえる v1
 
  1910780 耳を押さえる v1
 
  1898090 鳥を掴まえる v1
 
  1903010 犯人を捕まえる v1
 
 
 
==Batch 42==
 
 
 
  1890460 賊を捕らえる v1
 
  1890050 袖を捕らえる v1
 
  1898680 泥棒を捕らえる v1
 
  1899540 縄を杭に結わえる v1
 
  1871970 薬を飲み違える v1
 
  1902060 話し方を違える v1
 
  1867230 川を越える v1
 
  1896840 峠を越える v1
 
  1901170 法を越える v1
 
  1856750 暑さが応える v1
 
  1884010 親切に応える v1
 
  1856770 圧力を加える v1
 
  2006300 そらで覚える v1
 
  2139980 躯で覚える v1
 
  1905920 不幸に堪える v1
 
  1880300 仕事に堪える v1
 
  1908820 本を金に換える v1
 
  1908700 本と時計を換える v1
 
  2027750 言葉に甘える v1
 
  1925830 英語を教える v1
 
  1878270 妻子を携える v1
 
  1859590 意を迎える v1
 
  1912840 刃を交える v1
 
  2103030 干戈を交える v1
 
  1896600 電話番号を控える v1
 
  1891880 食べ物を控える v1
 
  1853350 斜に構える v1
 
 
 
==Batch 43==
 
 
 
  2125050 事を構える v1
 
  1909700 万一を考える v1
 
  1911790 眼が冴える v1
 
  1862590 夫に良く仕える v1
 
  1866650 神に仕える v1
 
  1858780 一家を支える v1
 
  1913330 屋根を支える v1
 
  1897910 友の死を愁える v1
 
  2120000 異を唱える v1
 
  1902790 覇を唱える v1
 
  1900820 念仏を唱える v1
 
  1882100 主戦論を唱える v1
 
  1879650 財産が殖える v1
 
  1900870 年齢を満で数える v1
 
  1901600 拍を数える v1
 
  1856830 後釜に据える v1
 
  1866630 上座に据える v1
 
  2103130 肝を据える v1
 
  2102510 お灸を据える v1
 
  1876650 腰を据える v1
 
  2086390 尻を据える v1
 
  1893920 調子を整える v1
 
  1866750 髪を整える v1
 
  2119600 足が途絶える v1
 
  1915670 理性に訴える v1
 
  1909040 暴力に訴える v1
 
  1916240 隣人を訴える v1
 
 
 
==Batch 44==
 
 
 
  1890620 体重が増える v1
 
  1915920 量が増える v1
 
  1877010 言葉尻を捉える v1
 
  1859330 意味を捉える v1
 
  1890970 高さを揃える v1
 
  1864890 家具を揃える v1
 
  1872250 靴を揃える v1
 
  1872480 首を揃える v1
 
  2073140 雁首を揃える v1
 
  1865320 数を揃える v1
 
  1908480 歩調を揃える v1
 
  2073150 雁首揃える v1
 
  1885310 重圧に耐える v1
 
  1904650 火に耐える v1
 
  2388000 並べ替える v1
 
  1891890 魂を入れ替える v1
 
  1897520 所を替える v1
 
  1882960 商売を替える v1
 
  1891320 畳の表を替える v1
 
  1893140 知識を蓄える v1
 
  1900850 燃料を蓄える v1
 
  1866380 金を調える v1
 
  1913770 夕食を調える v1
 
  1916160 旅装を調える v1
 
  1861590 縁談を調える v1
 
  1856410 味を調える v1
 
  1874650 限度を超える v1
 
 
 
==Batch 45==
 
 
 
  2103680 錦上花を添える v1
 
  1867330 考えを伝える v1
 
  1900620 熱を伝える v1
 
  1911720 命令を伝える v1
 
  1861830 応と答える v1
 
  1880970 質問に答える v1
 
  1908610 炎を上げて燃える v1
 
  2077400 口が肥える v1
 
  1880000 資格を備える v1
 
  1899250 鉛を金に変える v1
 
  2122090 河岸を変える v1
 
  1895960 手を変える v1
 
  1865730 形と色を変える v1
 
  2086140 血相を変える v1
 
  1858720 位置を変える v1
 
  1915050 予定を変える v1
 
  1867750 観点を変える v1
 
  1908160 法律を変える v1
 
  2275550 頭抱える v1
 
  1872330 国の将来を憂える v1
 
  2188540 許可を与える v1
 
  2276160 損害を与える v1
 
  2353210 権限を与える v1
 
  2218770 入札を与える v1
 
  2061840 水をあける v1
 
  2102540 落とし前をつける v1
 
  1863400 女に化ける v1
 
 
 
==Batch 46==
 
 
 
  1632870 運が開ける v1
 
  1898100 戸を開ける v1
 
  1912830 門を開ける v1
 
  1877480 薦を掛ける v1
 
  1888070 生を享ける v1
 
  1855490 恩寵を享ける v1
 
  1907400 部屋を空ける v1
 
  1855990 間を空ける v1
 
  1884430 時間を空ける v1
 
  2069560 耳を傾ける v1
 
  1872450 首を傾ける v1
 
  1855950 愛情を傾ける v1
 
  1884070 身代を傾ける v1
 
  2102360 うん蓄を傾ける v1
 
  1904700 暇が出る v1
 
  2028680 のどから手が出る v1
 
  2524150 口から砂糖が出る v1
 
  2403990 口を突いて出る v1
 
  1899030 仲人の役を買って出る v1
 
  1910030 右に出る v1
 
  1888710 選挙に出る v1
 
  2077470 下手に出る v1
 
  2126130 出る所に出る v1
 
  1916350 塁に出る v1
 
  2129370 目の玉が飛び出る v1
 
  2129360 目が飛び出る v1
 
  1892300 大学を出る v1
 
  1880980 室を出る v1
 
  1892880 地位を獲る v1
 
 
 
==Batch 47==
 
 
 
  1895770 手続きを経る v1
 
  1907370 兵を向ける v1
 
  1904580 批難の目を向ける v1
 
  2008970 付いて行ける v1
 
  1641030 真に受ける v1
 
  2522410 罪の報いを受ける v1
 
  1904280 人の意を受ける v1
 
  1883110 賞を受ける v1
 
  1910530 南を受ける v1
 
  2174290 洗脳を受ける v1
 
  1868150 学位を授ける v1
 
  1885580 術を授ける v1
 
  1914320 良い先生に就ける v1
 
  1912990 役に就ける v1
 
  1863070 親の気質を承ける v1
 
  1980530 世話が焼ける v1
 
  1888640 世話の焼ける v1
 
  1980520 世話を焼ける v1
 
  1875250 工場を設ける v1
 
  1888340 席を設ける v1
 
  1907680 勉強を怠ける v1
 
  1914510 要職から退ける v1
 
  1895590 敵の攻撃を退ける v1
 
  1904540 人を退ける v1
 
  1872800 車を門に着ける v1
 
  1896050 手を着ける v1
 
  1898440 胴を着ける v1
 
  1912220 面を着ける v1
 
  1860510 梅を塩に漬ける v1
 
  1896100 手を水に漬ける v1
 
 
 
==Batch 48==
 
 
 
  1899580 菜を漬ける v1
 
  1905050 灯を点ける v1
 
  1896550 電灯を点ける v1
 
  2210560 申し立てを聞き届ける v1
 
  1864280 顔を背ける v1
 
  2096610 座が白ける v1
 
  2066160 間が抜ける v1
 
  2129780 目から鼻へ抜ける v1
 
  1903660 日射しを避ける v1
 
  1879380 三舎を避ける v1
 
  1872810 車を避ける v1
 
  1883440 暑を避ける v1
 
  2207100 問題を避ける v1
 
  1888230 責任を避ける v1
 
  1903090 煩を避ける v1
 
  1904400 人の目を避ける v1
 
  1856870 後を尾ける v1
 
  1900560 値段を高く付ける v1
 
  1879600 桟を打ち付ける v1
 
  1894040 帳簿に付ける v1
 
  1881470 染みを付ける v1
 
  1856630 当たりを付ける v1
 
  1859070 糸に重りを付ける v1
 
  2119050 見切りを付ける v1
 
 
 
==Batch 49==
 
 
 
  2102580 尾ひれを付ける v1
 
  1877810 護衛を付ける v1
 
  2108220 因縁を付ける v1
 
  1867900 冠を付ける v1
 
  1909850 丸を付ける v1
 
  1874550 元気を付ける v1
 
  1870490 曲を付ける v1
 
  2007330 文句を付ける v1
 
  2329540 ページ番号を付ける v1
 
  1906140 札を付ける v1
 
  2102650 折り紙を付ける v1
 
  2171930 名称を付ける v1
 
  1859510 色を付ける v1
 
  2024460 力水を付ける v1
 
  1892530 題を付ける v1
 
  1901800 旗に乳を付ける v1
 
  2081440 片を付ける v1
 
  2065920 目を付ける v1
 
  1871960 薬を付ける v1
 
  1902110 話を付ける v1
 
  1917370 枠を付ける v1
 
  1886800 隙を見付ける v1
 
  2364160 順序付ける v1
 
  2364210 順番付ける v1
 
  1860710 漆に負ける v1
 
  1913990 誘惑に負ける v1
 
  1875740 項目別に分ける v1
 
 
 
==Batch 50==
 
 
 
  2096120 酸いも甘いも噛み分ける v1
 
  1873830 喧嘩を分ける v1
 
  1877130 事を分ける v1
 
  1897230 等を分ける v1
 
  1868680 忌が明ける v1
 
  2033710 夜が明ける v1
 
  1469230 年明ける v1
 
  2102350 うれしい悲鳴をあげる v1
 
  1872230 苦痛を和らげる v1
 
  1894090 貯金を下げる v1
 
  1919400 へそを曲げる v1
 
  1329220 首を傾げる v1
 
  2124510 小首を傾げる v1
 
  2284410 ウィンドウを画面いっぱいに広げる v1
 
  2102470 大風呂敷を広げる v1
 
  1908850 本を広げる v1
 
  2118420 風雲急を告げる v1
 
  2021550 時を告げる v1
 
  1862870 帯を結い上げる v1
 
  1906900 仏壇に花を上げる v1
 
  1874030 憲政の実を上げる v1
 
  1877110 事を成し遂げる v1
 
  2017050 匙を投げる v1
 
  1886560 睡眠を妨げる v1
 
  1878470 魚を揚げる v1
 
  1867990 勘を働かせる v1
 
  2436010 イライラさせる v1
 
 
 
==Batch 51==
 
 
 
  2144580 眼を白黒させる v1
 
  1873070 軍を駐屯させる v1
 
  1883700 震駭させる v1
 
  1902290 花を持たせる v1
 
  1904590 批難を浴びせる v1
 
  1862190 拝ませる v1
 
  2244230 足を滑らせる v1
 
  1881700 社長に会わせる v1
 
  2102790 顔を付き合わせる v1
 
  2024410 呼吸を合わせる v1
 
  2114940 目を合わせる v1
 
  1871950 薬を合わせる v1
 
  2122880 口裏を合わせる v1
 
  2102880 肩透かしを食わせる v1
 
  1858380 痛い目に遭わせる v1
 
  1863930 介入を匂わせる v1
 
  2438510 年が越せる v1
 
  2099780 思いを寄せる v1
 
  1874570 原稿を寄せる v1
 
  1911070 身を寄せる v1
 
  2118970 目にもの見せる v1
 
  2102230 後ろを見せる v1
 
  2102820 顔を見せる v1
 
  2125850 手の内を見せる v1
 
  1892500 台に載せる v1
 
  1870900 記録に載せる v1
 
  1906420 船に貨物を載せる v1
 
 
 
==Batch 52==
 
 
 
  1891650 棚に本を載せる v1
 
  1881110 梓に上せる v1
 
  1885890 乗客を乗せる v1
 
  2016460 用が足せる v1
 
  2099770 思いを馳せる v1
 
  1852750 恩に着せる v1
 
  2096620 濡れ衣を着せる v1
 
  2102690 恩を着せる v1
 
  1894970 罪を着せる v1
 
  1860940 運に任せる v1
 
  1860950 運を天に任せる v1
 
  1902310 歯に金を被せる v1
 
  1894800 土を被せる v1
 
  1911040 身を伏せる v1
 
  1900350 鶏に籠を伏せる v1
 
  1895440 手紙を宛てる v1
 
  2125340 精も根も尽き果てる v1
 
  1858000 異境に果てる v1
 
  1878990 殺害を企てる v1
 
  1859750 陰謀を企てる v1
 
  1874220 権利を棄てる v1
 
  1855450 家を建てる v1
 
  2096090 いのちを捨てる v1
 
  1862830 己を捨てる v1
 
  1911010 身を捨てる v1
 
  1866340 金を借金の返済に充てる v1
 
  1904620 日に当てる v1
 
 
 
==Batch 53==
 
 
 
  1881640 尺を当てる v1
 
  1879810 座布団を当てる v1
 
  1909660 的を当てる v1
 
  1889470 双眼鏡に目を当てる v1
 
  2200900 請求権を申し立てる v1
 
  1907140 文を組み立てる v1
 
  1859900 伺いを立てる v1
 
  2079460 目くじらを立てる v1
 
  1857550 案を立てる v1
 
  1859570 異を立てる v1
 
  1861870 王を立てる v1
 
  2124530 後家を立てる v1
 
  1873120 計画を立てる v1
 
  1901830 旗を立てる v1
 
  1898110 戸を立てる v1
 
  1880160 式を立てる v1
 
  1875700 候補者を立てる v1
 
  1910640 身の証を立てる v1
 
  1911020 身を立てる v1
 
  1888510 説を立てる v1
 
  1865370 仮説を立てる v1
 
  1862610 夫を立てる v1
 
  2100960 波風を立てる v1
 
  1895470 手柄を立てる v1
 
  2105060 白羽の矢を立てる v1
 
  1871600 義理を立てる v1
 
  1898150 翔んでる v1
 
 
 
==Batch 54==
 
 
 
  2107000 一芸に秀でる v1
 
  2095210 群盲象を撫でる v1
 
  1889250 全権を委ねる v1
 
  2276010 身を委ねる v1
 
  2126260 腹に据え兼ねる v1
 
  1362850 申し兼ねる v1
 
  2079030 大は小を兼ねる v1
 
  1915980 両職を兼ねる v1
 
  1864070 回を重ねる v1
 
  1878150 伍を重ねる v1
 
  1876040 校を重ねる v1
 
  1898700 度を重ねる v1
 
  1901380 杯を重ねる v1
 
  1901590 泊を重ねる v1
 
  1915890 理由を尋ねる v1
 
  1914230 由来を尋ねる v1
 
  1868870 機嫌を損ねる v1
 
  1913790 友人を訪ねる v1
 
  2056000 美辞麗句を連ねる v1
 
  1899590 名を連ねる v1
 
  1967350 ピンを撥ねる v1
 
  2095060 上前を撥ねる v1
 
  1896070 手を延べる v1
 
  1861980 大きさを較べる v1
 
  1899210 生で食べる v1
 
  1878490 魚を丸ごと食べる v1
 
  1895990 手を差し伸べる v1
 
 
 
==Batch 55==
 
 
 
  1897530 床を伸べる v1
 
  1884750 事実を調べる v1
 
  2102910 肩を並べる v1
 
  1881040 品物を並べる v1
 
  1883750 真偽を確かめる v1
 
  1863110 親を苦しめる v1
 
  1864240 顔を赤らめる v1
 
  2103160 旧交を温める v1
 
  1857130 過ちを改める v1
 
  1876020 稿を改める v1
 
  1871510 行を改める v1
 
  1883100 章を改める v1
 
  1903070 版を改める v1
 
  1869260 切符を改める v1
 
  2143090 眼が覚める v1
 
  1900700 眠りから覚める v1
 
  1970570 悪夢から覚める v1
 
  1888480 切に勧める v1
 
  1858090 行く様に勧める v1
 
  1878820 酒を勧める v1
 
  1891230 手綱を緩める v1
 
  1889850 速度を緩める v1
 
  1914090 雪を丸める v1
 
  2120050 因果を含める v1
 
  1905390 瓶に詰める v1
 
  1872650 暮らしを詰める v1
 
  1861880 王を詰める v1
 
 
 
==Batch 56==
 
 
 
  1871460 行間を詰める v1
 
  1877710 根を詰める v1
 
  1912820 問題を詰める v1
 
  1859250 祈り求める v1
 
  1866070 活を求める v1
 
  1905090 比を求める v1
 
  1861760 奥義を究める v1
 
  1868320 学を窮める v1
 
  1878160 語を強める v1
 
  1902320 範囲を狭める v1
 
  1861320 枝を矯める v1
 
  1906070 不正を矯める v1
 
  2102370 蘊奥を極める v1
 
  1908890 暴虐を極める v1
 
  1879400 惨状を極める v1
 
  2089190 位人臣を極める v1
 
  1879490 山頂を極める v1
 
  2102160 殷賑を極める v1
 
  1913060 役を勤める v1
 
  2398570 小腰を屈める v1
 
  2061140 ほぞを固める v1
 
  1876860 国境を固める v1
 
  2098220 身を固める v1
 
  1894790 土を固める v1
 
  1893150 知識を広める v1
 
  2152770 洛陽の紙価を高める v1
 
  2125350 精根を込める v1
 
 
 
==Batch 57==
 
 
 
  2102080 息の根を止める v1
 
  1872390 国を治める v1
 
  1908970 暴動を治める v1
 
  1880340 仕事を辞める v1
 
  1863760 会社を辞める v1
 
  1887440 成果を収める v1
 
  2188330 成功を収める v1
 
  1883080 勝利を収める v1
 
  1908320 戈を収める v1
 
  1868310 学を修める v1
 
  1910980 身を修める v1
 
  1902240 花を傷める v1
 
  1915510 理解を深める v1
 
  1873110 計画を進める v1
 
  1873060 軍を進める v1
 
  1908660 歩を進める v1
 
  1866640 神と崇める v1
 
  1910990 身を清める v1
 
  1866400 金を払えと責める v1
 
  1904360 人の怠慢を責める v1
 
  2102010 味を占める v1
 
  1856030 藍に染める v1
 
  1896010 手を染める v1
 
  1908200 頬を染める v1
 
  2122050 影を潜める v1
 
  1868980 期日を早める v1
 
  1856380 足を速める v1
 
 
 
==Batch 58==
 
 
 
  1907410 部屋を暖める v1
 
  1866350 金を貯める v1
 
  1894470 月を眺める v1
 
  1871790 苦界に身を沈める v1
 
  1858320 椅子に身を沈める v1
 
  1976540 懐を痛める v1
 
  2374130 値域を定める v1
 
  1915730 率を定める v1
 
  1864910 家計を締める v1
 
  1862860 帯を締める v1
 
  1922570 箍を締める v1
 
  1857180 誤りを認める v1
 
  1904060 人影を認める v1
 
  1867790 棺に納める v1
 
  1912550 元の所に納める v1
 
  1874370 月謝を納める v1
 
  1889170 税を納める v1
 
  1881030 品物を納める v1
 
  1897880 友達を泊める v1
 
  2100590 可能性を秘める v1
 
  1906130 ふたを閉める v1
 
  1894770 土に埋める v1
 
  1856200 空きを埋める v1
 
  1908590 骨を埋める v1
 
  1871340 議長を務める v1
 
  1886570 水面を掠める v1
 
  1869240 切手を溜める v1
 
 
 
==Batch 59==
 
 
 
  1913270 家賃を溜める v1
 
  1874530 原級に留める v1
 
  1872790 車を留める v1
 
  1881100 史に名を留める v1
 
  1922580 箍を嵌める v1
 
  1900420 任を解かれる v1
 
  1902140 花に浮かれる v1
 
  1879230 左右に分かれる v1
 
  2276210 身ぐるみはがれる v1
 
  1902260 鼻を削がれる v1
 
  2216000 出してくれる v1
 
  2420990 悲嘆にくれる v1
 
  1869280 狐に化かされる v1
 
  2136610 余儀なくされる v1
 
  2235330 後ろ指をさされる v1
 
  1866170 悲しみに閉ざされる v1
 
  1899710 煮え湯を飲まされる v1
 
  1891750 他の言に惑わされる v1
 
  2530710 先を越される v1
 
  2159030 梯子を外される v1
 
  1913070 役を干される v1
 
  1901890 蜂に刺される v1
 
  2108130 天に召される v1
 
  1864290 顔を潰される v1
 
  1863050 親に迄見放される v1
 
  1855070 病に冒される v1
 
  1005730 しょんべんをたれる v1
 
 
 
==Batch 60==
 
 
 
  1985430 出る杭は打たれる v1
 
  1338260 出る釘は打たれる v1
 
  2102700 飼い犬に手を噛まれる v1
 
  1905420 貧乏に生まれる v1
 
  1870810 霧に包まれる v1
 
  2007380 世に埋もれる v1
 
  1008880 と考えられる v1
 
  1873130 警官に抑えられる v1
 
  2106380 疑いをかけられる v1
 
  1897870 友達に疎んじられる v1
 
  1892700 男爵に叙せられる v1
 
  2368890 切り捨てられる v1
 
  1860840 噂を立てられる v1
 
  1872750 車に撥ねられる v1
 
  2221010 先が思いやられる v1
 
  2540600 と見られる v1
 
  1855395 普く世界に知られる v1
 
  1895570 敵に捕らわれる v1
 
  1862580 夫に嫌われる v1
 
  1008870 と言われる v1
 
  2435540 と思われる v1
 
  2119820 足を奪われる v1
 
  2258610 鳶に油揚げを攫われる v1
 
  1866710 神を畏れる v1
 
  1909670 的を逸れる v1
 
  1884320 針路を逸れる v1
 
  1897760 戸の陰に隠れる v1
 
 
 
==Batch 61==
 
 
 
  1901020 野に隠れる v1
 
  1877670 困難に陥れる v1
 
  1904510 人を陥れる v1
 
  1863360 女と戯れる v1
 
  1904070 人が群れる v1
 
  1889230 銭の取れる v1
 
  1914600 要点に触れる v1
 
  1908060 法に触れる v1
 
  1641430 目に触れる v1
 
  1870040 教訓を垂れる v1
 
  1903100 範を垂れる v1
 
  1860190 疑いが晴れる v1
 
  1887030 裾が切れる v1
 
  1642190 元値が切れる v1
 
  1915070 世に遅れる v1
 
  1847150 一敗地に塗れる v1
 
  1898670 泥に塗れる v1
 
  1632210 どうと倒れる v1
 
  1860070 後に倒れる v1
 
  1860060 後ろ様に倒れる v1
 
  1865080 囲いに入れる v1
 
  1856540 頭に入れる v1
 
  2372940 待ち行列に入れる v1
 
  1912910 焼きを入れる v1
 
  1133190 メスを入れる v1
 
  1908710 本に画を入れる v1
 
  1908670 本腰を入れる v1
 
 
 
==Batch 62==
 
 
 
  1867570 患者を入れる v1
 
  2096520 合いの手を入れる v1
 
  1882250 朱を入れる v1
 
  1910970 身を入れる v1
 
  1888300 籍を入れる v1
 
  1900880 念を入れる v1
 
  1879860 試合に敗れる v1
 
  1853360 思案に暮れる v1
 
  1469160 年暮れる v1
 
  1865630 形が崩れる v1
 
  1905240 病院を訪れる v1
 
  1863510 恩を忘れる v1
 
  1882550 焼失を免れる v1
 
  1897250 都会を離れる v1
 
  1882780 招待に漏れる v1
 
  1872100 口から漏れる v1
 
  1870230 凶弾に斃れる v1
 
  1949170 要を得る v1
 
  2207140 経験を得る v1
 
  2130880 宜しきを得る v1
 
  2125010 事無きを得る v1
 
  2070760 ガタがくる vk
 
  1896590 電話が掛かって来る vk
 
  2102990 鴨がねぎをしょって来る vk
 
  2396130 目に入って来る vk
 
  1984380 ジーンと来る vk
 
  1984390 胸にジーンと来る vk
 
  2037260 迎えに来る vk
 
  1450720 頭に来る vk
 
  2121530 お鉢が回ってくる vk
 
  1900950 能を演ずる vz
 
  1878730 策を講ずる vz
 
  2202080 風雲に乗ずる vz
 
  1867970 款を通ずる vz
 
  1883650 資を投ずる vz
 

Latest revision as of 23:53, 14 February 2011

Verb Part-of-speech tags for expressions

If you think the expressions should NOT have a POS tag, e.g. because it is an idiomatic expression and never occurs in the inflected form, please write "NG" to the right of it.

Batches 1 - 4 have been applied JimBreen 23:31, 5 November 2010 (UTC)

Batches 5 - 12 have been applied JimBreen 00:08, 6 November 2010 (UTC)

Batches 13 - 20 have been applied JimBreen 03:46, 8 November 2010 (UTC)

Batches 21 - 28 have been applied JimBreen 02:08, 13 November 2010 (UTC)

Batches 29 - 36 have been applied JimBreen 11:20, 15 November 2010 (UTC)

Batches 37 - 44 have been applied JimBreen 05:07, 23 November 2010 (UTC)

Batches 45 - 52 have been applied (10 to go) JimBreen 06:08, 24 December 2010 (UTC)

Batches 53 - 62 have been applied (all done!) JimBreen 23:53, 14 February 2011 (UTC)