JMdictDB - Japanese Dictionary Database

Entries

Search | Advanced Search | New Entry | Submissions | Help
Login for registered editors
Username:
Password:
jmdict 2682300 Rejected (id: 1085330)
2682300 jmdict R [id=1085330]
墨
すみ
[1]
  inktblokje
[2]
  Oost-Indische inkt
[3]
  inkt van inktvis; sepia
[4]
  roet; schoorsteenzwart
[5]
  roetkleur; roetzwart

View entry in alternate formats: jel | edict | jmdict xml | jmnedict xml | jmdictdb xml