JMdictDB - Japanese Dictionary Database

Entries

Search | Advanced Search | New Entry | Submissions | Help
Login for registered editors
Username:
Password:
jmdict 2682300 Rejected (id: 1085330)

墨 [すみ] /(1) inktblokje/(2) Oost-Indische inkt/(3) inkt van inktvis/sepia/(4) roet/schoorsteenzwart/(5) roetkleur/roetzwart/EntL2682300/


View entry in alternate formats: jel | edict | jmdict xml | jmnedict xml | jmdictdb xml